Вибір земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Вибір земельної ділянки сільськогосподарського призначення є ключовим і відповідальним етапом для будь-якого аграрного проекту. Від правильного вибору залежить успішність господарства або сільськогосподарського підприємства.

Ефективна покупка землі сільськогосподарського призначення через аукціони на яких відбувається продаж земельної ділянки залежить від факторів, таких як розташування, якість ґрунту, доступність до ресурсів та призначення, що можуть значно вплинути на результати вашої діяльності.

земельна ділянка сільськогосподарського призначення

Види земель сільськогосподарського призначення

До земель сільськогосподарського призначення належать:

Сільськогосподарські угіддя

До земель сільськогосподарського призначення належать різноманітні типи сільськогосподарських угідь, включаючи:

 • Рілля
  Це оброблені землі, придатні для посіву сільськогосподарських культур, таких як зернові, овочі, фрукти тощо.
 • Багаторічні насадження
  Включають фруктові сади, ягідні насадження, виноградники та інші культури, які вирощуються протягом тривалого періоду.
 • Сіножаті
  Землі, які використовуються для вирощування трав і злаків для сінокосіння та кормів для тварин.
 • Пасовища
  Земля, де тварини випасаються або де вирощуються трави для пасовищного утримання худоби.
 • Поклади
  Можуть використовуватися для видобутку руд, мінералів або інших корисних ресурсів.

Ці типи угідь є основними компонентами сільськогосподарських земель і відіграють важливу роль у забезпеченні продовольства та сировини для сільськогосподарського виробництва.

Несільськогосподарські угіддя

До несільськогосподарських угідь належать різноманітні типи земель, які не використовуються для сільськогосподарського виробництва, але все ж можуть мати важливе значення для різних аспектів життя і господарювання:

 • Господарські шляхи та прогони
  Це землі, призначені для руху транспорту та доступу до сільськогосподарських ділянок, господарств та сільських населених пунктів.
 • Полезахисні лісові смуги та захисні насадження
  Ці землі використовуються для захисту ґрунту від ерозії, збереження біорізноманіття, контролю забруднення повітря та води, а також для рекреації та естетичних цілей.
 • Землі під господарськими будинками та дворами
  Це землі, на яких розташовані житлові та господарські споруди, включаючи будинки, стайні, сінники тощо.
 • Землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції
  Це землі, де розташовані оптові ринки, склади та інші об’єкти інфраструктури для збуту та реалізації сільськогосподарської продукції.
 • Землі тимчасової консервації
  Це землі, які тимчасово виводяться з виробництва для відновлення ґрунтового плодороддя, відновлення екосистеми чи проведення рекреаційних заходів.

Несільськогосподарські угіддя є важливою частиною земельного фонду, яка відіграє значну роль у забезпеченні сталого розвитку та збереженні навколишнього середовища.

Цільове призначення землі

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть мати різні цільові призначення, що визначаються залежно від потреб та вимог користувачів. Ось основні види цільового призначення землі сільськогосподарського призначення:

Громадянам

Для ведення особистого сільського господарства, садівництва, городництва, сінокошіння та випасу худоби. Це може включати ділянки для власного використання громадянами для вирощування продуктів харчування для себе та їх сімей, а також для проведення сільськогосподарської діяльності з метою отримання додаткового доходу.

Сільськогосподарським підприємствам

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ці ділянки передаються у користування сільськогосподарським підприємствам для вирощування сільськогосподарських культур, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції з метою комерційної діяльності.

Сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам

Для дослідницьких та навчальних цілей пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства. Ці ділянки використовуються для проведення наукових досліджень, навчання та підготовки фахівців у сільському господарстві.

Несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям

Для ведення підсобного сільського господарства. Ці ділянки можуть використовуватися для ведення сільськогосподарської діяльності, що не має комерційної мети, наприклад, для власних потреб підприємств або організацій.

Оптовим ринкам сільськогосподарської продукції

Для розміщення власної інфраструктури. Ці ділянки використовуються для створення оптових ринків, де виробники можуть реалізовувати свою сільськогосподарську продукцію оптом.

Цільове призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення чітко регламентується законодавством України з метою забезпечення належного використання та охорони сільськогосподарських земель.

Цільове призначення землі

Характеристики земельної ділянки

При виборі земельної ділянки для сільськогосподарських потреб важливо звернути увагу на наступні характеристики:

 • Площа та форма ділянки
  Виберіть ділянку з достатньою площею, щоб задовольнити ваші потреби у вирощуванні продукції. Також оберіть форму ділянки, яка буде зручною для організації сільськогосподарських культур та пристроїв.
 • Тип ґрунту та його придатність для сільськогосподарських потреб
  Проведіть дослідження ґрунту, щоб визначити його родючість та придатність для вирощування конкретних культур. Це допоможе вам визначити, які культури буде найкраще вирощувати на даній ділянці.
 • Наявність природних ресурсів
  Приділіть увагу наявності лісових насаджень, водойм та джерел питної води на ділянці. Ці ресурси можуть бути корисними для вашої сільськогосподарської діяльності, наприклад, для зрошення чи водопостачання тварин.
 • Рельєф ділянки
  Врахуйте рельєф ділянки при виборі. Рівнинні ділянки зазвичай є простішими для обробки, тоді як схили можуть вимагати додаткових зусиль та витрат на терасування чи ерозійний захист.

Екологічні та санітарні умови

При обиранні земельної ділянки для сільськогосподарського використання важливо врахувати екологічні та санітарні умови, що можуть впливати на здоров’я рослин та тварин:

 • Рівень забруднення ґрунту та повітря
  Віддайте перевагу ділянкам у екологічно чистій зоні, де відсутність забруднюючих підприємств сприятиме здоровому розвитку вашої сільськогосподарської продукції.
 • Близькість до промислових підприємств
  Уникайте областей поруч з заводами та іншими промисловими об’єктами, які можуть мати негативний вплив на якість повітря та ґрунту через викиди токсичних речовин.
 • Наявність джерел питної води
  Переконайтеся, що на ділянці або у непосредній близькості є доступ до чистої води. Надійне джерело питної води є важливим для забезпечення гідратації рослин та тварин, а також для забезпечення гігієнічних потреб у вашій сільськогосподарській діяльності.

Найпопулярніші види земель для покупців

Найпопулярніші види земель для покупців в Україні включають:

Землі для ведення садівництва

Ці ділянки приваблюють покупців, які бажають вирощувати фрукти, овочі та інші сільськогосподарські культури для власного споживання або комерційного використання. Вони також можуть бути використані для будівництва житла або господарських споруд.

Землі для ведення особистого сільського господарства

Це ділянки, що використовуються фізичними особами без створення юридичної особи для задоволення особистих потреб у вирощуванні продуктів харчування та іншої сільськогосподарської діяльності.

Особисте селянське господарство

Робота з веденням особистого сільського господарства не відноситься до підприємницької діяльності. Для ведення особистого сільського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 га, передані фізичним особам у власність чи оренду у порядку, встановленому законом. Розмір земельної ділянки може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її наслідування членами особистого селянського господарства.

Ринкові умови та вартість земельної ділянки

Перед придбанням земельної ділянки для сільськогосподарського використання важливо провести аналіз ринкових умов та вартості, щоб зробити вигідне рішення:

 • Аналіз цін на аналогічні ділянки
  Проведення дослідження цін на ринку допоможе вам визначити реальну вартість ділянки, порівнявши її з цінами на подібні об’єкти в тому ж районі. Це допоможе вам зрозуміти, чи відповідає ціна продавця ринковим стандартам.
 • Потенціал зростання вартості ділянки
  Вивчіть перспективи розвитку району, де знаходиться ділянка, оскільки це може вплинути на її майбутню вартість. Наприклад, розвиток інфраструктури, зростання попиту на сільськогосподарську продукцію або зміни в умовах ринку можуть призвести до зростання вартості землі.
 • Приховані витрати та податки
  Переконайтеся, що ви врахували всі додаткові витрати, пов’язані з купівлею та володінням землею. Це може включати витрати на юридичні послуги, оплату податків на нерухомість, обслуговування та утримання ділянки тощо. Будьте готові до таких витрат, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

Земельне законодавство

Україна має ретельно регульовану систему управління земельними ресурсами, в якій ключову роль відіграють законодавчі акти. Землевласні відносини регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Основні положення стосовно земель сільськогосподарського призначення визначені у Земельному кодексі України. Згідно з цим законодавством, сільськогосподарські угіддя включають в себе ріллю, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та поклади.

Угіддя, які не віднесені до сільськогосподарського використання, регулюються відповідними положеннями Земельного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами. Наприклад, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження підлягають захисту згідно з вимогами законодавства про охорону природи. Землі під господарськими будинками та інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції підлягають відповідним місцевим будівельним нормативам.

Земельні відносини, в тому числі з питань купівлі-продажу та оренди земельних ділянок, регламентовані також відповідними законами та постановами Кабінету Міністрів України. Згідно з чинним законодавством, іноземні громадяни та юридичні особи не можуть мати права власності на землю сільськогосподарського призначення в Україні, однак, існують певні виключення та умови для надання права користування такими земельними ділянками.

Таким чином, земельні відносини в Україні ретельно регулюються законодавством з метою забезпечення сталого та ефективного використання земельних ресурсів для розвитку сільськогосподарського сектору та забезпечення національної безпеки.

Висновок

Отже, вибір земельної ділянки сільськогосподарського призначення — це відповідальний процес, який потребує ретельного аналізу і врахування багатьох факторів. Якщо ви плануєте займатися сільським господарством, вирощуванням сільськогосподарських культур, побудовою господарських будівель і споруд, вам ідеально підійде земельна ділянка для ведення особистого сільського господарства. Якщо ж вас цікавить будівництво будинку в екологічно чистій зоні з доступною ціною землі, вам підійде земельна ділянка для ведення садівництва.

Пам’ятайте, що успішність вашого проєкту залежить від правильного вибору земельної ділянки. Удачі у ваших починаннях!